Hrazení bystřin levostranný přítok Bihanky v km 8,100 – kamenné retenční přehrážky

Jedná se o obnovu 2 retenčních nádrží a to dolní v km 0,975 a horní v km 1,350. Obnova nádrží spočívala v těchto činnostech:

  • odbahnění – odtěžení nánosů v zátopě
  • opravě břehů zátopy
  • opravě návodního líce zemní hráze
  • vybudování objektu výpustného zařízení nádrže a bezpečnostního přelivu
  • opevnění koryta odtoku pod bezpečnostním přelivem – těžký kamenný zához

Přehrážky jsou ze zdiva z lomového kamene s železobetonovým jádrem, koruna přehrážek je opevněna opracovaným lomovým kamenem.

Katastrální území: Velký Újezd a Kojatice
Kraj / Okres: Vysočina / Třebíč
Cena stavby: 1 592 501,- Kč
Dodavatel: Ekostavby Brno, a.s.
Realizace: 2006
Dolní nádrž v km 0,975 – charakteristika: Horní nádrž v km 1,350 – charakteristika:
plocha zátopy nádrže 2 030 m2 plocha zátopy nádrže 950 m2
akumulační objem 1 700 m3 akumulační objem 1 000 m3
hloubka nádrže 0,6–2,5 m hloubka nádrže 0,6–1,5 m

Fotogalerie