Hrazení bystřin levostranný přítok Oslavy v km 57,800

Cílem stavby HB lev. př. Oslavy v km 57,800 bylo zajištění koryta toku před erozivní činností vod soustavou příčných objektů a kamenných záhozů. Součástí stavby bylo vybudování kamenné retenční přehrážky, dřevěných prahů h = 0,3 m a souvislé úpravy koryta toku kamennou předlažbou na sucho.

Katastrální území: Velké Meziříčí a Osová
Kraj / Okres: Vysočina / Žďár nad Sázavou
Cena stavby: 800 000,- Kč (Stavba byla financována dle § 35 lesního zákona)
Dodavatel: firma Marian Sýkora – Classic, Brno
Realizace: 2005
Fotografie