Hrazení bystřin Smrček

Délka toku potoka Smrček včetně přítoků je 6 km o ploše povodí 6 km2 . Průtok Q 100 = 16 m3 /s-1 . Cílem stavby HB Smrček bylo zajištění koryta toku před erozivní činností vod soustavou příčných objektů a kamenných záhozů. Opevnění koryta je zajištěno dřevěnými rošty s laťovým plůtkem a zajištění nátrží kamennou rovnaninou.

Katastrální území: Červená Lhota a Kouty
Kraj / Okres: Vysočina / Třebíč
Cena stavby: 3 000 000,- Kč (Stavba byla financována dle § 35 lesního zákona.)
Dodavatel: Proles, spol. s r.o., Brno
Realizace: 2007
Technické údaje:
dřevěné prahy – h = 0,3 m: 12x
kombinovaný práh – h = 0,5 m: 2x
srubové přehrážky – h = 2 m: 5x
kamenná přehrážka – h = 1,5 m: 1x

Fotogalerie