Hrazení bystřin strž levostranný přítok potoka Mařek“Chebziny“

Stabilizace strže soustavou příčných staveb (drátokamenných a klestových přehrážek) za účelem ochrany lesních pozemků před vodní erozí a zamezení zanášení toku Mařek splaveninami. V rámci stavby byl vybudován také propustek s lapačem splavenin přes lesní cestu.

Katastrální území: Rohy
Cena stavby: 1 380 000,- Kč (Akce financovaná z dotací dle § 35 lesního zákona.)
Dodavatel: firma Proles, s.r.o.
Realizace: 2006 – 2007
Fotografie