Hrazení bystřin Vrtěžířský potok

 
 
 

Vrtěžířský potok je bystřinný tok s pomístným stržovitým charakterem. V roce 2006 a 2007 zde probíhala oprava původní úpravy z let 1935 a 1941. Zdiva a dlažby podélného zpevnění a příčných objektů byly již zvětralé a konstrukce značně poškozené s nebezpečím celkového zborcení. Byla provedena řádná údržba a oprava těchto úseků, obnovena průtočná kapacita a stabilizace koryta a sklonu dna toku.

Katastrální území: Vrtěžíř, Ujčov, Kozlov, Olešnička
Cena stavby: 4 514 000,- Kč
Realizace: 2005
Fotografie