Levostranný přítok Rokytné – retenční nádrž

Malá vodní nádrž na polesí Radkovice v působnosti LS Třebíč. Bažinatá lokalita se využila ke stavbě nádrže. Plocha nádrže cca 1 ha.

Dodavatel: firma Proles