Protipovodňové opatření Hodonínka v km 1,018 – 1,993

Po ničivé povodni z roku 2002 bylo vybudováno nové koryto toku.

Katastrální území: Štěpánov nad Svratkou
Okres: Žďár nad Sázavou
Cena stavby: 8 800 000 Kč
Realizace: 2003
Fotografie