Protipovodňové opatření Křeslický potok km 0,000-1,002

V úseku km 0,000-0,832 bylo koryto toku opevněno kamennou rovnaninou do 200 kg, dno ponecháno od km 0,086 do km 0,832 bez opevnění, v km 0,000-0,086 bylo opevněno i dno. V km 0,273-0,490 byla vybudována levobřežní opěrná zeď z lomového kamene, v km 0,832-0,837 brod z lomového kamene. V km 0,981-1,002 byla vybudována drátokamenná přehrážka a upraven retenční prostor nad přehrážkou.

Soutok s Dyjí byl opevněn záhozem z lomového kamene do 200kg s urovnáním líce. V km 0,086 , 0,327 a 0,756 byly zřízeny kamenné úrovňové pasy, v km 0,457 a 0,569 kamenné prahy. Okolní terén byl vysvahován, ohumusován a oset travní směsí.

Katastrální území: Podhradí nad Dyjí
Kraj / Okres: Jihomoravský / Uherské Znojmo
Cena stavby: 5 624 225,- Kč
Dodavatel: Holcner & spol., s.r.o. Lysice
Realizace: 2007 – 2008

Fotogalerie