Protipovodňové opatření levostranný přítok Mlýnského potoka v km 5,700 (ČHP 4-16-01-100)

Jedná se o retenční nádrž průtočného charakteru na levostranném přítoku Mlýnského potoka v km 5,700. Realizovaná stavba má protipovodňový charakter, náleží mezi vodohospodářské stavby a je navržena z důvodu úprav vodohospodářských poměrů, eliminace záplav.

Katastrální území: Valdíkov
Obec: Valdíkov
Kraj / Okres: Vysočina / Třebíč
Cena stavby: 3 102 000,- Kč (Stavba byla financována z dotačního titulu PPO – protipovodňová ochrana.)
Dodavatel: AQUASYS spol. s r.o.
Realizace: 2004
Technické údaje:
kamenná hráz (m) l = 54,2; h = 2,8, š = 1,05
bezpečnostní přeliv (m) zděný
výpustné zařízení kanalizační šoupě
objem – stálý prostor (tis. m³) 7,770
objem – zásobní prostor (tis. m³) 7,770
zatopená plocha – stálý prostor (ha) 5,440
zatopená plocha – zásobní prostor (ha) 5,440
Fotografie