Krajina je jen jedna

Při realizaci této metody je nutné pracovat s krajinou jako celkem a hnízdní podporu realizovat v celém prostoru vybraného území. Nelze oddělit zemědělskou krajinu od lesního prostředí. U obou částí dochází ke vzájemným interakcím ve vztahu k predátorům a kořisti – sovy mohou lovit na okrajích lesních celků na zemědělské půdě, stejně tak jako poštolky zalétají občas za kořistí na lesní mýtiny. Podobně drobní hlodavci migrují z lesního prostředí do refugií okolní krajiny a obráceně se hraboš polní v letech zvýšených populačních hustot přesouvá na okraj lesa nebo travnatými koridory podél cest i na vzdálené lesní mýtiny, kde ohrožuje lesní výsadby.

Medializace aktivit lesníků státního podniku Lesy ČR ve spolupráci s ornitology je proto vedena snahou motivovat další lesnické i zemědělské subjekty k zapojení do tohoto programu.

ZPĚT