Predátoři hlodavců

Početnost drobných hlodavců a možné hospodářské škody dokážou tlumit (nikoli jim zcela zamezit) dostatečně početné populace predátorů. Ze savců je nejvýznamnějším liška obecná (Vulpes vulpes) a prase divoké (Sus scrofa), dále kuny (Martes sp.) a lasice (Mustela sp.). Vysoké zastoupení drobných hlodavců najdeme v potravě masožravých dravých ptáků z řádů dravců, sokolů a sov. Na lesní prostředí se dokázaly nejlépe adaptovat sovy – puštík obecný (Strix aluco) a sýc rousný (Aegolius funereus). Na okrajích lesů a lesních pasekách hlodavce loví kalous ušatý (Asio otus) a nezanedbatelnou měrou jsou tito živočichové zastoupeni i v potravě kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a výra velkého (Bubo bubo). Na okrajích lesů a na lesních mýtinách loví také denní draví ptáci – káně lesní (Buteo buteo) a poštolka obecná (Falco tinnunculus).

U sýce a puštíka tvoří drobní savci (hlodavci a rejsci) 88 – 94 % potravy, v případě poštolky a kalouse až 100 % potravy.

 

ZPĚT