Mapa vyvěšených budek

Uvedená mapa zobrazuje aktuální stav instalovaných budek pro dravé ptáky v rámci programu Vracíme sovy lesu, v letech 2019‑2021.

Celkem bylo na tomto území, v působnosti Oblastního ředitelství Vysočina, rozmístěno pro dravé ptáky 2.000 budek. Z toho puštíkovníků 395, sýcovníků 811 a polobudek pro kalouse a poštolky 794.

Fialově jsou vyznačeny komplexy lesních porostů s vyvěšenými budkami, zeleně lesní komplexy bez budek (sytě zeleně jsou zvýrazněny LČR, s.p., ostatní lesní komplexy jsou lesy jiných vlastníků).

Žlutě je označena oblast Javořice, která slouží jako kontrolní plocha bez instalovaných budek. Zde je sledována místní populace dravých ptáků v závislosti pouze na přirozených hnízdištích, kterých je v této oblasti zatím dostatečné množství.

ZPĚT