Údržba budek

Aby byl systém hnízdní podpory skutečně funkční, je potřeba počítat také s následnou každoroční kontrolou a péčí o budky.

  • Budky na podzim pravidelně kontrolujeme, zda nebyly poškozeny, zda nedošlo větrem k vyvrácení stromu s budkou a případně doplňujeme chybějící hnízdní materiál.
  • Zhruba jednou za 3 roky budky vyčistíme, obnovíme hnízdní materiál a šroubovákem nepatrně povolíme vruty. Budka je totiž zvětšujícím se kmenem stromu odtlačována a hlavy vrutů se vzniklou silou postupně vtahují – zanořují skrze zadní stěnu budky. Z tohoto důvodu se používají pro kotvení přes zadní stěnu budky šroubovací vruty a ne hřebíky.

Čištění sovích budek v intervalu jednou za tři roky, na rozdíl od nutného každoročního čištění budek pěvců, postačí provádět také proto, že sovy nemají na rozdíl od pěvců parazity (blechy), které by zůstávaly v hnízdní výstelce a obtěžovaly při hnízdění v následujícím roce.

Podstatná je také následná evidence hnízdících párů a evidence pobytových stop po nehnízdících jedincích i podchycení výskytu ostatních dutinových živočichů. Podle obsazenosti na jednotlivých lokalitách je třeba podle potřeby počty hnízdních budek navyšovat. Vzhledem ke změnám v prostředí (těžby, pěstební zásahy, odrůstání porostů apod.) je nutné jejich umístění přizpůsobit novým podmínkám tak, aby plnily nároky na umístění v prostoru i vyhovovaly biotopovým preferencím jednotlivých druhů.

ZPĚT