Výroba a umisťování budek

Při výrobě a umisťování budek je nutné respektovat nároky jednotlivých druhů: puštíka obecného, sýce rousného, kalouse ušatého a poštolky obecné.

  • Budky instalujeme do výšky nejméně 6 metrů, na hladké kmeny bez větví.
  • Orientace vletu vzhledem ke světovým stranám nerozhoduje, důležitý je volný přílet.
  • Do budky je vždy nutno umístit dostatečnou vrstvu slámy nebo dřevinné drti, či hoblin.
  • Budka se nesmí na kmeni kymácet. Upevňuje – kotví se proto na třech místech, nikoli v jedné ose. Začíná se šikmo umístěným hřebíkem, na který se budka zavěsí za plechový držák. Dvěma šroubovacími vruty délky 70 mm se následně kotví skrze zadní stěnu budky, mírně šikmo zleva a zprava mimo svislou osu budky.  

Vhodnější je sklon střechy budky dopředu, aby voda neztékala vzadu po budce. Tím se eliminuje zatékání do budky, a především se prodlouží životnost budky, zvláště zadní stěny, přes kterou je budka přišroubovaná ke stromu.  Životnost udržovaných budek se pak pohybuje kolem 20 let.

Budky lze také zakoupit jako hotové od Lesů ČR

ZPĚT