Hnízdění

Limitujícím faktorem pro rozvoj stabilních a početných populací těchto ptáků je množství kvalitních hnízdních příležitostí. Uvedené druhy sov a poštolka obecná si totiž nestaví vlastní hnízda.

Puštíci, sýci a kulíšci hnízdí ve stromových dutinách, vytesaných strakapoudy, datly a žlunami. Vhodné dutiny však často nejsou v lesním prostředí v dostatečném počtu a rozptýleny tak, aby vytvářely potřebnou síť hnízdních příležitostí a umožnily cílovým druhům osídlit maximum úživných lokalit.

Kalousi ušatí a poštolky hnízdí na stromech v otevřených hnízdech, postavených původně krkavcovitými ptáky, holuby hřivnáči nebo jinými druhy dravců (krahujec, jestřáb, káně, včelojed). Z otevřených hnízd v lesním prostředí jsou však často vytlačováni kunami do rozptýlené zeleně v navazující zemědělské krajině. S úbytkem potravních zdrojů pro krkavcovité ptáky v posledních desetiletích se však i tady významně snížila nabídka ponechaných hnízd a zbytková populace predátorů se nachází hluboko pod nosnou kapacitou prostředí.  

Nabídka hnízdních příležitostí je v současnosti jedním z hlavních a limitujících faktorů pro početnost uvedených dravých ptáků a pro následnou míru jejich vlivu na populace hlodavců. Počet kvalitních hnízdních příležitostí přitom umíme navýšit instalací vhodných hnízdních budek, které tyto druhy obsazují.

ZPĚT