Proč právě tyto druhy a ne jiné?

Puštík obecný

  • Disponují schopností téměř okamžitě osídlovat náhradní hnízdiště (budky). Proto početnost hnízdišť (populací) těchto druhů dokážeme posílit. A to již v následujícím roce od vyvěšení, pokud je dostatek potravy.
  • Nejedná se o druhy s kriticky nízkým výskytem, jako je tomu např. u sovy pálené, puštíka bělavéhonebo sýčka obecného.
  • Dalším důvodem je složení potravy. U sýce a puštíka tvoří drobní savci (hlodavci a rejsci) 88 – 94 % potravy, v případě poštolky a kalouse až 100 % potravy.
  • Právě specializace na lov drobných savců umožňuje poměrně rychlé navýšení početních stavů těchto vybraných dravých ptáků, protože v době přemnožení hlodavců mají zajištěn velký přísun potravy. Zde platí přímá úměra, čím více potravy, tím více hnízdících párů a tím početnější snůšky vajíček v jednotlivých hnízdech.
  • Svoji roli hraje také lovené množství potravy. Sovy loví hlodavce nepřetržitě (úlovky hromadí), bez ohledu na potřebu mláďat.

ZPĚT