Zlomy a torza

Rozlehlé kalamitní holiny představují pro sovy ještě jednu komplikaci. Puštíci, sýci a kulíšci totiž svoji kořist loví nejčastěji z vyvýšené vyhlídky (pozorovatelny) a pokud taková místa v krajině nejsou, nemohou zde úspěšně lovit.

Proto lesníci v pasekách ponechávají stát zlomy a torza, případně je seříznutím uschlých stromů ve výšce 3-5 metrů záměrně připravují při těžbě (přednostně ze stromů s již vytesanými dutinami, či ze stromů napadených hnilobami). Pomáhají tím ptačím predátorům k úspěšnějšímu lovu.

Torza a zlomy však plní na kalamitních mýtinách minimálně tři funkce:

  • Umožňují lov dravým ptákům, kteří na úlovek čekají na vyvýšené vyhlídce.
  • Poskytují prostor pro hnízdění strakapoudů a jejich opuštěné dutiny následně obsazují další druhy ptáků.
  • Zavěšují se na ně budky.

Při ponechávání zlomů a torz je třeba, stejně jako u doupných stromů, dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví osob, zejména se vyhnout okolí turistických stezek, cyklotras a frekventovaných úseků lesních cest (na dvě výšky zlomu, torza). Torza lze zároveň využít pro stabilizaci prostorového rozdělení lesa v terénu.


 

 

ZPĚT