Biologická ochrana proti hlodavcům

Biologická ochrana lesa proti drobným hlodavcům je založena na posílení populací vybraných druhů sov a dalších dravých ptáků v krajině prostřednictvím navýšení jejich hnízdních možností. Je alternativou k běžně používanému hubení drobných hlodavců rodenticidy – jedy, jejichž aplikací mohou být druhotně postiženi i predátoři a tím se do jisté míry uzavírá kruh vedoucí k oslabení populací predátorů a rychlejšímu návratu hlodavců. Cílem je ochrana mladých lesních porostů bez použití jedů.

ZPĚT