O programu

Projekt Vracíme sovy lesu začal vznikat v roce 2019 na Vysočině, jako prohloubení dlouholeté spolupráce Lesů České republiky, s.p. s Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině, v reakci na rychle narůstající holiny z kůrovcové kalamity. Tyto plochy výrazně mění krajinu, v tomto případě ve smyslu narůstajícího životního prostoru drobných hlodavců a bohužel naopak snižujícího se životního prostoru dravých ptáků – dochází především k náhlému úbytku hnízdních příležitostí.

Primárním cílem je ochrana budoucích rozsáhlých ploch mladých lesních porostů proti drobným hlodavcům, a to biologickou cestou bez použití jedů. Tento cíl zároveň přesahuje do ochrany lesa proti hmyzím škůdcům, zvláště proti kůrovcům a listožravému hmyzu – podporuje šplhavce a dutinové pěvce. Současně je realizací konkrétních opatření pro ochranu a podporu biodiverzity.

Biologická ochrana proti drobným hlodavcům je založená na navýšení početnosti populací vybraných druhů dravých ptáků v krajině prostřednictvím navýšení jejich hnízdních možností. Nejvhodnějšími druhy jsou puštík obecný, sýc rousný, kalous ušatý a poštolka obecná.

Náplní projektu jsou tři základní aktivity:

ZPĚT