Podporované druhy

Zatímco posílení populace některých živočichů není žádoucí (prase divoké způsobuje škody při obnově lesa i na sousedních zemědělských plochách, liška, kunovité a lasicovité šelmy negativně ovlivňují populace mnoha dalších skupin živočichů), u drobných ptačích predátorů se s těmito kolizemi nesetkáváme. Jsou do značné míry na drobné zemní savce specializováni a v letech nízkých populačních hustot drobných hlodavců přecházejí na náhradní potravu v podobě hmyzu nebo dalších bezobratlých živočichů, v menší míře také ptáků a ostatních dostupných drobných obratlovců. V té době omezují počty odchovávaných mláďat nebo nehnízdí vůbec a rozptylují se do širšího okolí, kde vyhledávají nově vznikající ohniska kořisti. Jsou-li jejich populace početné, významně zvyšují podíl úmrtnosti u všech druhů drobných zemních hlodavců. V lesním prostředí mohou snížit hustotu této kořisti ve vrcholu gradace až o 50 %. V zemědělské krajině až o 71 %.

Vhodnými druhy pro biologickou ochranu lesů jsou:

 

ZPĚT