Budky

Zleva sýcovník, puštíkovník, kalousovník (poštolník)

V rámci programu Vracíme sovy lesu používáme tři typy budek. Pro sýce rousného sýcovník, pro puštíka obecného puštíkovník. Kalous ušatý a poštolka obecná potřebují otevřenou polobudku (kalousovník, poštolník).

ZPĚT